ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 10765
    اشتباه در جمع مبالغ
    پاسخ پشتیبان

    پاسخ ها